Text

Bože Otče, divím se, jak jen jsem mohl existovat, když mé srdce nechápalo množství lásky Tvé. Teď smím být tvým vlastním synem, dítětem tvé rodiny, nejsem sám vždyť Ty jsi se mnou, Otče můj. R: Zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály až navěky (navěky), zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály až navěky.