Text

Obraťme se k Bohu a čiňme pokání. Obraťme se k Bohu, zvony vyzvání. Obraťme se k Bohu, věřme jeho slovu Amen