Pokání (Obraťme se k Bohu)

974

Autor: Jiří Černý

Text

Obraťme se k Bohu a čiňme pokání. Obraťme se k Bohu, zvony vyzvání. Obraťme se k Bohu, věřme jeho slovu Amen