Oculi omnium

990

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

Do mi ne. rant spe li cu om O in Te ni um

Text

Oculi omnium in Te sperant Domine. Překlad: Oči všech doufají v Tebe, Pane.