Text

1. Jako laň dychtí po bystré vodě, duše má touží po Tobě, Bože. Slzy jsou chléb můj v noci i ve dne, kdepak je Bůh tvůj, kde kdo se ptá mne. R: Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má. Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má. 2. Vylévám duši, prázdno je ve mně, v srdci to buší, navrať se ke mně! Jsou chvíle bolesti, přijde i tíseň, Ty však mé úzkosti proměníš v píseň. 3. Propastná tůně po vodě volá, modliteb vůně šíří se zdola. Modlím se k Bohu života mého, dělám, co mohu, vždyť žiji z něho.