Noty

Ži vá: kev zpí je, ži je, A 1. le cír lu ja, ne srd ce du vá, ži Pán! ži Kří je dveř Vchá mi zam če koj vám! Po vo lá: ran. svých je pět Kde jdou ka zu mi, u čí ne mi krá po dva, s ni tře on po ne znán. ja, znán, le lu a

Text

VSTUP 1. Aleluja, církev zpívá: Žije, žije, žije Pán! Křísí srdce neduživá, volá: Pokoj vám! Vchází dveřmi zamčenými, ukazuje pět svých ran. Kde jdou dva, on třetí s nimi kráčí nepoznán, aleluja nepoznán. PŘED EVANGELIEM 2. Srdce se jim rozhořelo, když jim Písma vykládal, pookřál hned duch i tělo. lehčeji šli dál. Když na cestu stíny padnou, Pane, kéž tě uslyším, duši skleslou, těžkopádnou oživ slovem svým, aleluja, slovem svým! OBĚTNÍ PRŮVOD 3. Nevíte, že hrůzy smrti musel zkusit Boží Syn, aby vešel do své slávy a vy spolu s ním? Ty jdeš naší cestou s námi, i my tvou chcem, Pane, jít. Nezastaví pekla brány svatý Boží lid, aleluja, Boží lid. PŘIJÍMÁNÍ 4. A když došli k cíli cesty, Pan se nechal pozvat dál, poznali ho učedníci, chléb když rozlámal. Mrtvý žije, zcela jistě, je to on, Pán vzkříšený! Přijď i sem a stoluj, Kriste, s námi se všemi, aleluja, se všemi! ZÁVĚR 5. Když Pán zmizel, oni vstali a šli hlásat lidem všem: Ježíš žije a je s námi, chval ho celá zem! Dnešní svět o tobě neví, jak tě, Pane, představím? Víc než ústy, líp než slovy celým žitím svým, aleluja, žitím svým.