Jsme jedno tělo

2562

Originál: We are one body
Autoři: Ed Kerr, Paul Baloche,
autor překladu: Petr Janda

Překlady

en We are one body originálO Ed Kerr, Paul Baloche
cs Jsme jedno tělo překladP Petr Janda

Noty

jsme-jedno-telo.pdf
Instrum. soprán, alt, tenor, bas
Autor Petr Janda

Text

/: Ač je nás mnoho, jsme jedno tělo, jsme jedním tělem Kristovým. Ač jiní v mnohém, jsme jedním tělem, jsme jedním tělem Kristovým. :/ Láskou Pána Ježíše Krista jsme v jednu víru svázaní. Všem nám naděj skýtá jediný Otec nad námi.