Text

1. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. R: Jméno slavíme tvé, (haleluja,) chválí tě srdce mé, (haleluja,) vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi. 2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi. R. 3. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. R. #varianta 2. sloky: Sláva, sláva, sláva Králi všech králů