Noty

duveruj-210915.pdf
Instrum. schola / sbor, zpěv
Autoři Hana Svobodová, Pedro Ferreira
mb-duveruj-fletna.pdf
Instrum. flétna
Autor Martini Band
mb-duveruj-komplet.pdf
Instrum. zpěv, schola / sbor, housle, flétna, piano, elektrická kytara, baskytara
Autor Martini Band
mb-duveruj-sbor.pdf
Instrum. schola / sbor
Autor Martini Band
mb-duveruj-sola.pdf
Instrum. zpěv
Autor Martini Band

Text

1. Ze všech koutů a ze všech světových stran, ať zblízka či zdáli, chceme vzdát poctu Králi. Slyšíme hlas, jak volá na cestu Pán, chceme odpověď dát, nezůstat stát. Chceme říct s Marií: „Tvá vůle se staň, ten odvěký plán přijímám, přijímám." I my chceme říci: jsme Tví služebníci. R: Důvěřuj, zázraku přijde čas, Ježíš srdce ti dává, tak pozvedni hlas, chválu vzdej, na cestu vyjdi s Ním, světlo naděje nést potřebným. 2. Přidej se k nám, ty, který sebe chceš znát, otevři bránu a vydej se Pánu, pochopíš sám, že lásku, kterou má rád, svět nemůže vzít a nemůže dát. S Marií můžeš brát, dnes a napořád, v důvěře stát. S Marií na rtech mít píseň chvály a díků – znak učedníků. R: 3. Pohlédni vzhůru, už se nedívej zpět, máš vznešený úkol: s Pánem zachránit svět. Pohlédni vzhůru, mášli na duši šrám, tak neboj se jít, On dotkne se ran. Posílá Ducha dar, co Marii stínil a v Marii vzplál, je to žár, pochodeň, i ty nes ji dál, vždyť hojná je žeň. R: 4. Nemusíš pátrat, jak se mohlo to stát, nebe na dosah máš, tak přestaň se bát – otevírá oceán milosti Pán a křídla ti dává, jak Maria vstaň, spěchej dál, důvěřuj, nes pochodeň Pána, nes pochodeň Krále, vstaň, spěchej dál, ti, kdo uvěří, budou blažení stále.