Text

1. Právě teď je chválit Pána čas, být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní. R: /: Pána chval, Pána chval! :/ 2. On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když jeho Jméno vzýváme. Svou důvěru slož u Něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní. R: /: Pána chval, Pána chval! :/ tak Pána svého chval.