Text

1. Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. R: Přišel jsi k nám z nebes, ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl. Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám.