Uzdrav svou zem

79

Originál: Heal Our Land
Autor: Thomas Brooks,
autor překladu: Petr Janda

Překlady

en Heal Our Land originálO Thomas Brooks
cs Uzdrav svou zem překladP Petr Janda

Text

1. Jestli můj lid chce pokorným být a v modlitbě bude stá_t, jestli můj lid chce hledat mou tvář, zlých skutků se varovat. Tehdy je uslyším, viny odpustím, tehdy je uslyším, jejich zem uzdravím. R: Pane, uzdrav svou zem, Otče uzdrav svou zem. Slyš nářek náš a obrať k sobě ná_rod náš. Pane, uzdrav svou zem, vyslyš nás, Pane, uzdrav svou zem, odpusť náš hřích a uzdrav zraněnou zem. 2. My jsme Tvůj lid, chcem pokorní být a v modlitbě chceme stát. Naše přání je hledat Tvou tvář, zlých skutků se varovat. Smiluj se nad námi, odpusť hřích nám všem, smiluj se nad námi, Pane, uzdrav svou zem. R: