Oceány (Voláš mě pojď, po vodě kráčej)

Překlady

en Oceans originálO Matt Crocker, Salomon Lighthelm, Joel Houston
cs Oceány překladP Jan Vaněk, Terezie Vaňková
cs Oceány překladP Chapela
cs Oceány překladP Noemi Foller
cs Oceány překladP Pavel Malík

Text

1. Voláš mě pojď, po vodě kráčej, nevím jak jít, mám jenom strach Nacházím Tě, tam Jsi skrytý, v těch hlubinách budu s vírou stát. R: Jménem Tvým Tě dál volám, ať můj zrak uniká vlnám, když oceán stoupá Duše má v Tobě spočívá Jsem jen Tvůj a Ty můj Král 2. Milost Tvá v hloubkách přetéká, Tvá mocná dlaň mě provází Když klopýtám a strach mě svírá, Ty nezradíš u mě zůstáváš R. B: Duchu veď mě tam, kde víra hranic nezná, po vodách kráčím zlehka, když voláš, já chci jít. Hlouběji dál až tam, kde kroky Tvé mě vedou, Ty mi dáváš víru pevnou v přítomnosti Tvé B2: Duchu veď mě tam, kde víra je bezmezná, po vodách kráčím zlehka, když voláš, já chci jít. Hlouběji dál až tam, kde kroky Tvé mě vedou, Ty mi dáváš víru pevnou v přítomnosti Tvé