Překlady

en Oceans originálO Matt Crocker, Salomon Lighthelm, Joel Houston
cs Oceány překladP Jan Vaněk, Terezie Vaňková
cs Oceány překladP Chapela
cs Oceány překladP Noemi Foller
cs Oceány překladP Pavel Malík

Text

1. Voláš mě pojď, po vlnách kráčej, nevím jak jít, nevím jak stát. Odvahu dáváš nejistému, v těch hlubinách vedeš mě sám. R: Jménem Tvým Tě zavolám, Ty dáváš moc uniknout vlnám, když voda stoupá. Duše má v Tobě spočívá, já jsem Tvůj (Tvá) a Ty jsi můj. 2. Nadějí hloubku překonávám, Tvá mocná dlaň mě provází. Když klopýtám, chybí mi síla, Ty zůstáváš, pevnost nacházím. R. B: Bez mezí dej víru, Duchu veď mě dál, Ty zveš mě, abych vstal, a dál po vodě kráčel. Veď mě dál než kam bych já si jít kdy přál, Ty víru jsi mi dal, chci jít tam, kde vládneš sám.