Text

Buď veleben, ó Pane můj, nejvyšší Králi, vše ať zní k chvále tvé. Za dary dík z tvé dlaně otcovské. Za slunce zář, co dává radost všem, tisíce hvězd na nebi jiskřivém. Za větru zpěv i mlhu podzimní, za vodu čistou teď můj dík ti zní. Za ohně svit, co noci tmu zahání. Též, Pane, dík, za zemi mateřskou, za plodů dar, co na ní vyrostou. Že hýčká dál a živí děti tvé. Tvé děti když stále v lásce zůstanou, sám nejvyšší jim budeš korunou. Buď veleben, ó Pane můj, nejvyšší Králi, vše ať zní k chvále tvé. Za dary dík z tvé dlaně otcovské. Za dary dík z tvé dlaně otcovské.