Tvé světlo nám, Pane

727

Originál: Here I Am To Worship
Autor: Tim Hughes,
autor překladu: P. Jan Stanislav Križan

Text

1.Tvé světlo nám, Pane, v tmách jasně září, v něm oči mé vidět smí krásu, pro niž srdce mé Tebe chválí, vím, navždy chci s Tebou žít. R: Tebe, Pane, chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh. Ty jsi plný lásky, hodný uctívání, jsi pro mě ten nejúžasnější. 2. Králi všech dnů v nebesích oslavený, z lásky jsi k nám sestoupil. Bůh, který sám slovem svým zemi stvořil, kvůli nám se ponížil. B: Já nevím víc, jak říct svůj dík. Tys krví svou smyl můj hřích.