Tomáš Coufal

autor

Překlady
Agnus Dei (Haleluja)
Ať srdce mé Tebe vídá
Buď vládcem mým (Zemi v rukou máš)
Hudba doznívá
Jak vzduch, co dýchat smím
Králi slávy
Milostí jen můžem vstoupit
Můj Králi, má spáso (Hlahol zem Pánu)
Na slávě své
Pojď, teď je ten čas
Řeka Tvé lásky
Sláva Ti patří (Přišel Bůh)
Ty jsi mi vším (Jsi silou mou, když umdlévám)
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Znovu (Přemýšlím)
Regenschori 2022